Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού : 210 4962491

Όροι και προϋποθέσεις

Το site magicevents.gr δημιουργήθηκε για να ενημερώνει ηλεκτρονικά, αλλά και να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να πραγματοποιούν αγορές από την εταιρεία, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος «e-shop», για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, εφόσον αυτά βρίσκονται σε επάρκεια. 

Το magicevents.gr, προϋποθέτει & θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει & αποδέχονται τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί οφείλει να απέχει από την χρήση της αλλιώς υποχρεούται στην αποδοχή τους. 

Όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για τις διάφορες υπηρεσίες και τα προϊόντα, η εταιρεία μας δεσμεύεται για την ακρίβεια και την εγκυρότητα της, με την επιφύλαξη ενδεχομένων τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που ίσως δημιουργηθούν εκ παραδρομής ή λόγο διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας. Γι’ αυτό συνίσταται στους χρήστες η επικοινωνία με το κατάστημα πριν από κάθε συναλλαγή. 


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλεια συναλλαγών 


Η εταιρεία για την διασφάλιση σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα γιατί αναγνωρίζει την σημασία α)της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και β)των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι πληροφορίες που μας παρέχουν τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται τα προσωπικά τους στοιχεία σε τρίτους. Όλες οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται καθαρά για την παροχή υπηρεσιών και αγορών. 

Οι συναλλαγές καθώς η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται στη ιστοσελίδα μας υπόκεινται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού ν.2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και του ν. 2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Οποιοσδήποτε χρήστης - επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδας μας χωρίς να είναι απαραίτητα εγγεγραμμένος. 

Η εγγραφή του χρήστη καθίσταται απαραίτητη μόνο εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εμπορίου (παραγγελίες προϊόντων, λήψης διαφόρων ενημερωτικών επιστολών κλπ). 


Για την χρήση αυτών των υπηρεσιών θα ζητηθούν από τον χρήστη τα παρακάτω «προσωπικά» στοιχεία: 

Α. Ονοματεπώνυμο 

β. Επωνυμία Επιχείρησης 

γ. Διεύθυνση φυσικού προσώπου , Τ.Κ. 

δ. Πόλη , Χώρα 

ε. Αριθμός τηλεφώνου 

ζ. Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) 


Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την έκδοση σχετικών παραστατικών, όσο αφορά την ολοκλήρωση των διαφόρων συναλλαγών που επιθυμούν οι χρήστες, καθώς επίσης και για την ενημέρωσή τους σχετικά με κάθε νέο προϊόν ή προσφορά. Όπως αναφέρεται και παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διατεθούν σε τρίτους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

Η εταιρεία μας θα τηρήσει το αρχείο αυτό για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο χρήστης να είναι εγγεγραμμένος. Όποτε θέλει έχει το δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας ή και την προβολή αντιρρήσεων σχετικά με την χρήση των στοιχείων του και να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. 


Πνευματικά Δικαιώματα - Ιδιοκτησία 

Όλο το υλικό της ιστοσελίδας μας, που περιλαμβάνει εικόνες, κείμενα, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του magicevents.gr, προστατεύεται από διατάξεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας & διατίθεται στους χρήστες - επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή του υλικού, χωρίς έγγραφη άδειά μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει καταλογισμός ευθυνών και ενδέχεται ο τερματισμός η τροποποίηση και η διαγραφή οποιωνδήποτε πληροφοριών των χρηστών. 


Υπάρχει τέλος για την κατάρτιση των συμβάσεων πώλησης προϊόντων ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει είναι τα δικαστήρια Πειραιά. 


Copyright © 2020 MagicEvents e-shop. All Rights Reserved